keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Lapsipornosuodatus on pelkoa

[Image: 'I see who you are now by HckySo under CC-BY-NC]
Muistaako joku vielä http://www.lapsiporno.info sivuston?

Muistaako joku, että lapsipornosuodatuksen tullessa käyttöön varoitettiin, että suodatus tulee vain laajenemaan?

Huomasiko joku, että suodatusta haluttiin vielä laajentaa?

Huomaako kukaan Suomessa mitään ennen kuin internetissä on kielletty kiroilu, muun kuin vallalla olevien poliittisten ajatusten esittäminen, kritiikki vallankäyttäjiä kohtaan ja jokin muu sellainen jota emme voi edes kuvitella nyt?

Huomaako kukaan, ennen kuin jokaisen kansalaisen koneella on valtion määräämä valvontaohjelma, joka tarkkailee kaikkea toimintaamme verkossa?

Huomaako kukaan, kun muutumme vain vähän kerrallaan totaalivalvontayhteiskunnaksi?

Anteeksi natsikortti, mutta huomasiko joku aikoinaan Saksassa?
First they came for the communists,
and I didn't speak out because I wasn't a communist.

Then they came for the socialists,
and I didn't speak out because I wasn't a socialist.

Then they came for the trade unionists,
and I didn't speak out because I wasn't a trade unionist.

Then they came for the Jews,
and I didn't speak out because I wasn't a Jew.

Then they came for the Catholics,
and I didn't speak out because I wasn't a Catholic.

Then they came for me,
and there was no one left to speak for me.

Sen sijaan, että oppisimme itse hallitsemaan pelkoamme ja toimimaan turvallisesti, yritämme käyttää teknologiaa vähentämään pelkoa puolestamme. Teknologia ei sitä voi tehdä. Vain ihmiset voivat omalla toiminnallaan sen tehdä. Ihmiset eivät tee hirvittäviä asioita toisille ihmisille vain siksi, että heillä on mahdollisuus tehdä niin. Ihmiset tekevät toisilleen pahoja asioita sosiaalisen paineen tai jonkin auktoriteetin pakottamana. Sisäisen tai ulkoisen auktoriteetin.

Mikään nykyinen teknologiaan perustuva yritys poistaa sitä ongelmaa, että joskus joku asia on pelottava, ei toimi. Ihmisen keksimä teknologia ei ainakaan toistaiseksi kykene olemaan nokkelampi kuin ihminen. Siksi meidän on turha yrittää käyttää teknologiaa estämään mitään, mitä ihminen tekee. Ainoa hyöty, mitä voimme teknologiasta saada inhimillisiin ongelmiin on käyttää teknologiaa mahdollistamaan ja voimallistamaan yhä enemmän ihmisiä.

Meidän ei tule varauksetta kuunnella ulkoisia auktoriteetteja. Jokaisella meillä on jonkinlainen omatunto ja sitä tulee kehittää ja kuunnella rationaalisesti. Meidän tulee ymmärtää olevamme vain ihmisiä ja siten alttiita erehtymään. Meidän pitää tiedostaa myös, että vanhempamme ja ystävämme ovat vain ihmisiä, eikä heidänkään puoleensa voi kääntyä löytääkseen absoluuttisia totuuksia. Meidän pitää ymmärtää, että ympäristömme on muokannut meitä johonkin suuntaan ja on meidän omalla vastuullamme ymmärtää miten.

Meidän pitää miettiä asioita hieman pidempään vaikka jokin tuntuisikin aivan varmalta. Jos kuuntelemme omaa omaatuntoamme, opimme tunnistamaan vinoumat ajattelussamme ja otamme käyttöön rationaalisen ajattelun metodit, emme välttämättä tarvitsekkaan palomuureja, vakoiluohjelmia, mielialalääkkeitä, lukittuja ovia emmekä valtioiden rajoja.

Pelko pitää voittaa. Se ei saa voittaa meitä.

keskiviikko 24. heinäkuuta 2013

Kumbaya tekijänoikeuslakiväki

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite on nyt saavuttanut 50 000 kannatuksen rajan ja tulee menemään eteenpäin. Nähtäväksi jää aikovatko päättäjät kunnioittaa kansan tahtoa vai keksivätkö he verukkeita, joilla laistaa velvollisuudestaan kansalle. Saatan olla optimisti, mutta näen edellisen tekijänoikeuslain muutoksesta aiheutuneen vastarinnan ja sitä seuranneen, nyt läpi menneen kansalaisaloitteen olevan niin voimakkaita signaaleja eduskunnalle ottaa toinen suunta, että niitä ei voi kevyesti sivuuttaa.

Kerätessäni kannatusilmoituksia minua jäi ihmetyttämään vain kaksi vasta-argumenttia, jota en oikein ymmärtänyt. Ensimäinen aloitetta vastustanut henkilö kertoi, että oikeampi tapa lähestyä asiaa on laittomasta latauksesta aiheutuvien rangaistuksien lieventämisen sijaan pahempien rikosten rangaistusten koventaminen. Toinen henkilö oli sitä mieltä, että aloitteessa puututtiin vääriin asioihin. Otan hieman kantaa nyt molempiin väittämiin.

Tulevassa keskustelussa tekijänoikeusasioissa tulemme varmasti kohtaamaan molemmanlaisia argumentteja. Tämä siksi, että suuri osa kansasta tulee käsittelemään näitä asioita juuri tällä tasolla, eikä argumentointi muulla tasolla tule vakuuttamaan heitä tai heidän seuraajiaan millään tasolla. Siksi on hyvä jo ennaltakäsin pyrkiä löytämään tapoja tavoittaa tämäkin osa väestöstä sellaisella tavalla, että he voivat saada faktuaalista tietoa lakiin liittyvistä ilmiöistä ja niiden seurauksista koko yhteiskunnalle, yksilöt mukaanlukien.

Haluaisinkin, että ihmiset voisivat saada tietoonsa enemmän rangaistusten koventamisen aiheuttamista seuraamuksista koko yhteiskunnalle. Vaikka Suomen oikeuskäytäntö ei mielestäni perustukkaan retributiiviseen oikeuteen, on Suomessakin varmasti monia, jotka näkevät oikeuden vain kostoon perustuvana tapahtumana. Hammurabin laki lienee turhan iskostunut näiden henkilöiden selkärankaan, jotta he voisivat nähdä rakentavampia tapoja parantaa ihmisvuorovaikutusta ja yhteiskuntaa.

Toinen vastakkaista mieltä oleva henkilö edusti mielestäni argumentoinnissa tietyllä tapaa kaoottista, haastavaa tapaa löytää epäkohtia. Henkilö itse ei suostunut mainitsemaan yhtäkään kohtaa, joka olisi hänen omasta mielestään ollut se väärä asia. Hän ei myöskään kertonut, mikä se oikea asia olisi, josta pitäisi puhua. Tämänlaisen keskustelun tavoitteina näkisin pyrkimyksen saada vastustaja itse etsimään virheet omasta ajattelustaan ja saamalla saattaa tämä puolustuskantaan ja argumentoimaan heikkojen kantojensa puolesta ja samalla paljastamaan ideologiassaan aukkoja.

Voi tietysti olla, että kovasti ylianaysoin saamaani palautetta, mutta saattaisi silti olla hyvä valmistautua kaikkein pahimpaan. Odotan, että tulevassa tekijänoikeus- ja rikoslakikeskustelussa tullaan väistämättä käyttämään likaisiakin keinoja omien päämäärien saavuttamiseksi. Kuten niin monessa muussa julkisessa keskustelussa, myös tässä tulevassa keskustelussa tulee olemaan mukana monia poikkeavia päämääriä omaavia tahoja. Toivon mukaan lopuksi vain ideat kamppailevat keskenään. Toivonkin, että tällä taistelukentällä voittajaksi päätyykin se ajatus, joka tulee tuottamaan suurimman edun kansalliselle ja myös maailmanlaajuiselle hyvinvoinnille.

Kumbaya, Mutherfuckers!

sunnuntai 21. heinäkuuta 2013

Tekijänoikeuslain kohtuuttomuus

Suojauksen purkaminen on ainoa tapa varmistaa se, että laillisesti hankittu teos pysyy lukukelvollisena jakelijasta riippumatta. DRM-suojattu materiaali siis lakaa toimimasta, mikäli jakelija lopettaa liiketoimintansa, eikä ketään muu jatka jakelijan DRM-palvelimen ylläpitoa.

Poikkeuksetta käyttösopimukset DRM-suojatun materiaalin jakelijoilla ovat laadittu niin, että ne antavat jakelijoille laajat oikeudet toimia haluamallaan tavalla. Jakelija voi esimerkiksi koska tahansa tehdä koko kirjastosi lukukelvottomaksi. Lisäksi DRM-tekonologia mahdollistaa lähes ehdottoman sensuurin, jota entisaikojen kirjojen polttajat varmasti kadehtisivat. Materiaalia, jossa DRM-suojausta ei ole, voi käyttää laitteesta, alustasta, poliittisesta ilmapiiristä, sodasta, internetyhteyden saatavuudesta ja jakelijan liiketoiminan jatkuvuudesta riippumatta. Nykyisin DRM-suojaamatonta materiaalia saa lähinnä vain vertaisverkosta tai poistamalla itse DRM-suojaus hankitusta materiaalista. Näistä jälkimmäinen on nykyisin laitonta.

Vertaisverkkojen luonteesta johtuen käytännössä jokainen lataaja myös jakaa, siten on saivartelua väittää, ettei lataamisesta rangaistaisi. Nykylainsäädännön mukaan tekijänoikeudenalaista materiaalia luvatta jakamalla syyllistyy rikokseen, josta voidaan määrätä 2 vuotta vankeutta. Teosta määrättävä rangaistus on kohtuuton siksi, että se on nykylainsäädännön mukaan rikos eikä rike niinkuin sen tulisi olla. Kohtuutonta on myös se, että poliisilla on oikeus kotietsintään tällaista rikosta tutkittaessa.

Kovat rangaistukset verkkolataamisesta eivät ole vähentäneet verkkolatausta. Se tarkoittaa sitä, ettei laista piitata, joka taas tarkoittaa, että laki ei ole ajan tasalla. Mikäli pidämme kiinni nynyisestä lainsäädännöstä, tulemme vangitsemaan yhä useampia. Tuotamme siten yhä useampia henkilöitä, jota yhteiskunnan varoilla säilytämme vankilassa ja jotka vapauduttuaan huomaavat, että heidän mahdollisuutensa toimia yhteiskunnassa ovat huomattavasti heikentyneet. Se vaikeuttaa työpaikan saamista ja elämän järjestykseen laittamista puhumattakaan oikeuskulujen ja korvausten maksun vaikeutumisesta. Tällainen henkilö ei kävele videovuokraamoon vastaisuudessa hakemaan itselleen elokuvia. Erityisesti nykyisen heikon taloustilanteen aikana on anteeksiantamatonta, että ihmisistä tehdään tahallaan turhia.

Tiedostoja lataavat ihmiset ostavat 30% enemmän vastaavaa materiaalia ja yksi tai edes sata ilmaiseksi ladattua teosta ei ole muunnettavissa yhden ostostapahtuman menetykseen. Eräskin kirjailija huomasi 300% myynnin kasvun, kun saataville saatettiin ilmaiseksi digitaalinen kopio kirjasta. Onkin huolestuttavaa, että yhteiskunnassamme eniten tekijänoikeudenalaista materiaalia ostavat ovat lakiemme mukaan rikollisia.

Nykyinen laki on epäselkeä. Ei voida selkeästi sanoa, mikä on laillista ennen kuin se oikeuden päätöksellä todetaan. On moraalisesti väärin olla muuttamatta nykyistä lakia vastaamaan realiteetteja. Se, että nykyaikana lainaamista, kopioimista tai muuta sellaista toimintaa voidaan paremmin valvoa, ei ole peruste kriminalisoida tätä ihmisyyteen keskeisesti liittyvää toimintaa etenkään, kun ei voida osoittaa verkkolatauksella olevan vahinkoa, jota tuomiot vastaisivat.


perjantai 19. heinäkuuta 2013

Haluammeko tarkoituksella luoda rikollisia

Photo by publik15.
Copyright: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Source: Wikimedia Commons
Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteessa on kyse kohtuuttomuudesta tai oikeammin sen vastustamisesta. On kyse hallituksen esitys 28/2004:n tuomien muutoksien kumoamisesta, jotta voisimme palauttaa tekijänoikeus- ja rikoslain sitä edeltävään muotoon.

Nykyisellä lainsäädännöllä on aivan sama lataatko yhden biisin vai hakkaatko jonkun, rikoslain mukaan voit saada näistä saman tuomion. Saat yhden biisin lataamisesta verkossa saman tuomion kuin osallistumalla järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan.

Nykyinen tekijänoikeuslaki on verrattavissa vaikkapa siihen, että parkkiaikasi meni umpeen ja parkkisakon sijaan, autosi takavarikoidaan rikoksentekovälineenä poliisi suorittaa kotietsinnän ja lopulta joudut vankilaan ja maksettavaksi sinulle jää kymmenien ellei satojen tuhansien korvaukset.

Tämä siksi, että monikansalliset yritykset ovat lobanneet tällaista lakia voimakkaasti ja muutama kansanedustaja on käyttänyt hyväksi sitä, että vaatimalla kovempia tuomioita he näyttävät julkisuudessa vastustavan pahaa. Tämä on osa uudenlaista fasismia, jonka yhtenä ominaisuutena on, että ketä tahansa voidaan koska tahansa jostakin tuomita.

Ylimitoitetut tuomiot ovat koko yhteiskunnalle haitallisia. Rangaistavan taloudellinen tilanne romahtaa, mielenterveys järkkyy ja hän on todellisessa vaarassa syrjäytyä.
Oikeuslaitoksen toimeenpanema yhteiskunnan puolesta suoritetun koston tekemä vahinko ylittää reippaasti sen vahingon, jota henkilö on tehnyt. Epäoikeudenmukaisen rangaistuksen saanut henkilö menettää uskonsa koko oikeuslaitokseen ja menettää lopunkin motivaation toimia oikein.

Sakkojen sijaan henkilö saa rikosrekisterin, vankilatuomion ja korvaussumman maksettavakseen.
Vaikkakin on etäisesti mahdollista, että hän saisi elämän vielä jotenkin luistamaan on se epätodennäköistä.

Vankilasta vapauduttuaan voit tavata hänet kerran kuukaudessa sosiaalitoimiston luukulla.

Tuottavasta yhteiskunnan jäsenestä tehtiin yhteiskunnan elätti, joka ei enää pelkää saavansa rikosrekisteriä, koska hänellä on jo sellainen. Tällaisen potentiaalisen ammattirikollisen tai harmaan talouden työvoiman luominen tuskin on tarkoituksenmukaista. Yhdysvaltain oikeuslaitoksen ja yksityisten vankiloiden bisnestäkö me olemme luomassa tänne Suomeenkin? Päätetään samalla sitten, että vankiloissa on oltava vähintään 1% koko väestöstä, niin pääsemme Yhdysvaltojen 0.743% luvun ohi. Samalla voidaan lisätä työllisyyttä vankeinhoitolaitoksissa.

Maailmassa on jo paljon pelottavia ja inhottavia asioita. Haluammeko me olla aiheuttamassa niitä lisää? Jos ajattelit, että sinun ei tarvitse tehdä mitää, joku muu ajaa asiaa puolestasi, lue wikipedia-artikkeli Bystander effect.

Sinä itse voit pistää tämän eteenpäin: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/70

keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

Järjestäytymätön rikollisuus

Joskus pitäisi vaan ymmärtää, ettei kannata lukea/katsoa uutisia(tai yleisönosastoa). Tulee vain vihaiseksi. Tällä kertaa aiheena Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tietokoneisiin levinneet haittaohjelmat.

Viimeisetkin epäilykset siitä, että Moisio tajusi jostain lähti viimeistään siinä vaiheessa, kun bottiverkkojen ja järjestäytyneen rikollisuuden väliin vedettiin yhdysviiva. Fakta on, että sellaisen voi rakentaa kuka tahansa perehtynyt, vielä vanhempiensa luona asuva teini. Ei toisaalta yllätä, että näitä epämiellyttäviä asioita yhdistellään milloin järjestäytyneeseen rikollisuuteen, milloin terroristijärjestöihin, uusnatseihin, maahanmuuttajien rikollisuuteen, maahanmuuttajavastaiseen rikollisuuteen ja moottoripyöräkerhoihin.

Jo jonkun aikaa uutisia ja politiikkaa seuranneena näen taas tunnusmerkkejä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi valituista näkökulmista. Aika selvää alustusta jollekkin tulevalle huonolle lakiesitykselle, joka on tarkoitettu näennäisesti suojelemaan näiltä pahoilta uhkilta, vaikkei kuitenkaan tule vaikuttamaan siihen, mihin halutaan vaikuttaa ja aiheuttaa vain harmia.

Ihan varmasti järjestäytynyt rikollisuus haalii bottiverkkoja, mutta se ei ole sama asia kuin se, että bottiverkkojen takana on järjestäytynyt rikolisuus. Erityisesti silloin, kun on kysymys suuryritysten ja kaupunkien tietojärjestelmistä, vältellään loppuun saakka myöntämästä sitä tosiseikkaa, että haittaohjelmien takana voi ihan hyvin olla jokin tylsistynyt teini. Itse pidän tätä hyvin paljon todennäköisempänä. Vasta silloin, kun näkyvissä on merkkejä siitä, että hyökkäys on kohdennettu, voidaan alkaa epäilemään ammattilaisia. Siltikään hyökkäyksen takana ei välttämättä ole "järjestäytynyt rikollisuus", niinkuin kognitiivisen vinouman omaava henkilö voisi perusteetta julistaa.

ps. Joku saisi perustaa uuden uutistoimiston nimeltä Rationaaliset uutiset. Nykyjournalismi on paskaa.