lauantai 29. kesäkuuta 2013

Kommentit esitysvedokseen: Pirattipuolueen ohjelman muuttaminen


Paljoa en ollut eri mieltä, muttä tässä muutamia huomautuksia, jotka tahtoisin mainita vedokseen ESITYS Pirattipuolueen ohjelman muuttaminen:

Rivi 716: Taito- ja taideaineita ei tule lisätä, koska monet oppilaat harrastavat liikuntaa, musiikkia ja taidetta jo vapaa-aikanaan. Lisäksi niitä otetaan paljon valinnaisaineiksi yläkoulussa

Kommentti:

Taidekasvatusta kouluissa pitäisi pikemminkin lisätä, sillä se on voimakas vaikuttaja oman ilmaisun löytämiseen, oman tunne-elämän käsittelytaitojen, luovuuden, mielikuvituksen ja motivaation kehitykseen. Lisäksi se on omiaan antamaan mahdollisuksia kehittää mm. teknistä osaamista, itseilmaisua ja maailmantuntemusta historian ja estetiikan kautta. Havainto- ja tiedonkäsittelytaitojen, luovan ongelmaratkaisun, tulkintataitojen sekä itsearvioinnin kehityksen edistäminen ovat myös keskeisiä taidekasvatuksen tavoitteita. Näiden tavoitteiden kautta opitaan välttämättömiä taitoja. Ilman kattavaa taidekasvatusta ei ihmisellä ole samanlaisia mahdollisuuksia ja valmiuksia ymmärtää ja osata syvällisellä tasolla niitäkään asioita, jotka eivät suoranaisesti liity taiteeseen vaan esimerkiksi tieteeseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, medialukutaitoon, historiaan ja jopa politiikkaan.

Laiminlyönnit taidekasvatuksen suhteen näkyvät heikentyneenä kykynä ymmärtää ympäröivää maailmaa. Se on omiaan aiheuttamaan kansan jakautumista niihin, jotka kuluttavat korkeatasoisempaa ja niihon, jotka kuluttavat matalatasoisempaa kulttuuria. Valtaosa kansasta vieraantuu täysin korkeakultuurista ja tilanne korostuu entisestään. Ei siis ole ihme, jos vähätuloisen perheen lapsi kasvaa aikuiseksi, joka suhtautuu korkeakulttuuriin rikkaiden snobeiluna. Kulttuurin rappeutuminen näkyy televisio- ja radio-ohjelmien laadussa sekä uutisten ja sanomalehtien sisällön laadussa. Tämä taas johtaa yhä huonommin asioista tietoiseen kansaan ja ammattitaidottomaan hallitukseen. Lopulta laiminlyönnit näkyvät kansan huonovointisuutena ja tuottavuuden kasvun hidastumisena tai jopa laskuna.

Peruskoulun taito- ja taideaineiden tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisimman laaja-alaisesti ja kattavasti kosketusta myös sellaisiin aiheisiin ja harrastuksiin, joihin he itse eivät välttämättä muuten kohtaisi.

Matematiikan osaaminen on nyt jo Suomessa sillä tasolla, ettei matematiikan tunneista ole varaa ottaa yhtään pois.

Lisäys:

Nykyisin edellytetään hygieniapassia jopa henkilöiltä, joka ei ammatikseen käsittele elintarvikkeita. Koulujen kemian- ja kotitaloudentunnilla opetetaan ainakin osittain jo tarvittavat tiedot, joten olisi loogista antaa muukin hygieniapassin suorittamiseen vaadittava koulutus ja mahdollisuus suorittaa hygieniapassi maksutta. Oppilaille tulisi antaa samat mahdollisuudet myös työturvallisuuskortin suorittamiseen. Tämä avaisi oppilaille paremmat ja tasavertaisemmat mahdollisuudet kesätöihin.

Rivi 725: 6. Kesäajan poistaminen

Kommentti:

Kannatan ehdottomasti tarpeettoman kesäajan poistamista. Aikavyöhykkeissä saattoi olla jotakin järkeä vielä silloin, kun maailma ei ollut yhtä verkottunut. Esittäisinkin siksi, että koko planeetalla siirryttäisiin käyttämään yhteistä UTC aikaa.

Rivi 776: 1. Taloudellinen vakaus ja kasvu

Kommentti:

En kannata yritystukien poistamista tässä skaalassa. Omavaraisuusasteen alentaminen ei ole kestävää kehitystä. Maataloustukien leikkaaminen tulisi vähentämään verotuloja enemmän, kuin mitä tukiin kuluu. On otettava huomioon, että maataloudella on suuri työllistävä ja vakauttava vaikutus. Valtion on tuettava aloittavia yrityksiä, päästöjen vähennyshankkeita ja sijoitettava suomalaiseen yritystoimintaan. Tukien leikkaaminen rajusti hidastaisi suomalaisen osaamisen kaupallistamista ja sen kautta saatavia verotuloja. Yritystukien myöntämisprosesissa tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että tuki antaa lähitulevaisuudessa vastinetta. Verotusta tulisi jossain määrin yksinkertaistaa.

torstai 27. kesäkuuta 2013

Kohta räjähtää oikeita pommeja

Mika Myllylän kuolema kiinnosti poliiseja niin kovin, että 153:a tietoja urkkineesta 90 henkilöä sai syytteen ja 46 selvisi syytteittä, vaikka syytekynnys ylittyi. Puolustusvoimien Viestikoelaitos vakoilee jo myös suomalaisten liikennettä. NSA:n ja GCHQ:n suorittama vakoilu on jo saanut valtioiden väliset suhteet kiristymään entisestään. GCHQ vakoili jopa G20-kokouksiin osallistuneiden puheluita sekä sähköposteja ja niin tehdessään tulehdutti suhteitaan ulkomaailmaan. Saksalaisministeri on vaatinut Britannialta selvitystä verkkovakoilusta. Mikäli tämä trendi jatkuu, on vain ajan kysymys milloin kybersota kiihtyy täysimittaiseksi sodaksi, jossa lentää oikeita luoteja ja räjähtää oikeita pommeja. Tietystä näkökulmasta tarkasteltuna voisi väittää, että näin on jo käynyt Iranin lähettäessä joukkoja Syyriaan.

Yhdysvalloissa ihmisten tietoja alettiin tehokkaasti urkkia 911-iskun jälkeen laaditun ja hyväksytyn Patriot Act-aloitteen toimesta. Urkintaa perusteltiin sillä, että se olisi välttämätön terrorismin vastaisessa sodassa. Kriitikot ovat sitä mieltä, ettei vakoilulla edes pystytä ehkäisemään terrorismia. Kaikista hyväksytyistä tietojen tutkintaapyynnöistä vain murto-osa on liittynyt terrorismiepäilyihin, joita varten lakimuutokset tehtiin. Vuosina 2011 ja 2012 kaikki vakoilupyynnöt hyväksyttiin. Lakia on toistuvasti väärinkäytetty USA:n kansalaisten perustuslain vastaiseen urkintaan. Lain piti olla vain väliaikainen, mutta vain muutamaa minuuttia ennen sen raukeamista sille annettiin 4 vuotta lisää jatkoaikaa.

Odotettavissa on, että vallasta sokaistuneet virkamiehet tulevat vaatimaan yhä vapaampia oikeuksia urkkia niin oman maan, kuin muiden maiden kansalaisten kirjastolainaamista, internetin käyttöä, puheluita ja muita tietoja. Siinä tilanteessa, kun tutkinnassa ei löydy tarpeeksi todisteita syyllisyydestä, syntyy herkästi halu laajentaa toimivaltaansa, jotta voisi osoittaa tutkimuksella olleen tuloksia. Niin kauan, kun on mahdollisuus tällaiseen toimivallan laajennukseen, sitä tullaan käyttämään väärin. Kun tutkinta ei etene, keksitään veruke urkkia vielä laajemmin jopa sivullistenkin tietoja ja käyttämällä lain porsaanreikiä jatketaan salakuuntelua sekä muuta urkkimista.

Tämä ei tule loppumaan ilman voimakasta vastalausetta. On surullista, ettei edes lähihistoria näytä opettaneen minkälaiseen tyranniaan tämä tie vie. Emme kai näe metsää puilta. Samaan aikaan, kun paheksumme entistä Stasi-vakoilua, hyväksymme hiljaisuudellamme nyt viranomaisten urkintavapauden laajentamisen, vaikka on jo selvää, ettei mikään viranomainen koskaan vielä ole sellaista valtaa osannut vastuullisesti käyttää. Erityisesti puistattaa näiden lakejen ja asetuksien laatiminen niin, että toiminta on käytännössä itsesäädeltyä, eikä viranomainen ole kellekkään tilivelvollinen. Jos turvattomuudentunnetta yritetään ehkäistä lisäämällä valvontaa, tullaan vain lisäämään turvattomuudentunnetta. On tehtävä periaatepäätöksiä kansalaisoikeuksien takaamiseksi. On kestämätöntä ajautua tilanteeseen, jossa joutuu pelkäämään viranomaisia, jonka tehtävänä oli taannoin vainoamisen sijaan suojella kansalaisia.

FRA on seurannut Ruotsin läpi kulkevaa nettiliikennettä viiden vuoden ajan. Tänä aikana yritykset ovat siirtäneet valvonnan takia toimintaansa pois Ruotsista. Electronic Frontier Finlandin puheenjohtaja Timo Karjalainen pitää avainsanoihin perustuvaa netin seulontavalvontaa ongelmallisena ja kysyy, mihin vedetään epäilyttävän viestinnän raja. Siihen voisi vastata, että rajaa ei ole. On täysin viranomaisen omasta arvioinnista kiinni tutkitaanko. Jo nykyiselläänkin poliisi voi hyvin heppoisin syin tutkia rikoksesta. Kotietsintään käytännössä riittää, että ylityöllistetty huumekoira haistaa repustasi makkarantähteet ja koiran kanssa työskentelevä poliisi haluaa tulkita sen merkitsemiseksi. Vaikkei mitään löytyisikään, käyttää poliisi siinä tilanteessa puhuttelutapaa, jonka voisi tulkita jo kunnianloukkaukseksi. Tarkoitus on luoda kuva siitä, että nyt kannattaa tunnustaa, ettet tee tilannettasi vaikeemmaksi enää. Olethan varmasti jäänyt jo kiinni. Ketä tahansa haittaohjelmien saastuttaman koneen omistaja, avoimen langattoman verkon ylläpitäjä, TOR-välityspalvelimen tai muun välityspalvelimen ylläpitäjä saattaa joutua tutkinnan kohteeksi. Tutkinnan aikana kuulustelijan tehtävänä on laillisesti käyttää henkistä väkivaltaa puristaakseen syyttömästäkin henkilöstä kaiken tiedon irti ja käyttämällä erinäisiä taktiikoita yrittää saada kuulusteltava sanomaan jotakin sellaista, jota voidaan käyttää häntä vastaan. Itse tällaiseen tilanteeseen joutuneena voin kertoa, että poliisilla on jo nyt aivan liian vapaat kädet terrorisoida miten huvittaa.

Poliisi ja Supo haluavat nyt lisätä verkkovalvontaa, vaikka on selvää, että tällaiset hankkeet ovat tuoneet paljon enemmän ongelmia, kuin mitä ne ovat ratkaisseet. Haluammeko seuraavaksi kenties vielä muuttaa lakiamme yhtenäisemmäksi Saksan lain kanssa ja asettaa yksityiset verkkojen ylläpitäjät vastuuseen verkoissa lähetettävästä tiedosta? Yksityinen avoimen verkon ylläpitäjä saa Saksassa tuomion lapsipornon lataamisesta tai levittämisestä, mikäli hänen verkkoaan käyttäen jonkun onnistuu ladata tai levittää lapsipornoa. Kenties tahdomme vielä jukisen rekisterin pedofiileista, niinkuin Yhdysvalloissa on tehty? Näin tämä syytön henkilö, jonka verkkoa joku kenties luvatta on käyttänyt, joutuu vielä julkisesti leimatuksi pedofiiliksi ja menettää kenties vielä kumppanin sekä maineen lisäksi työpaikkansakkin.

Pidän kirjesalaisuutta yhtenä pyhimmistä säännöistämme. En voisi kuvitella avaavani edes perheenjäsenelle osoitettua postia ilman erikseen annettua lupaa. Vielä vähemmän suvaitsen, että sitä tekisi viranomainen. On täydellisen absurdia, ettei sähköiseen viestintään suhtauduta samalla vakavuudella kuin kirjeeseen. En hyväksy sitä, että viranomaiselle pyritään hankkimaan yhä laajemmat oikeudet urkkia tietoja vaikka jo nyt tutkinnan kohteeksi voi todella helposti joutua tekemättä yhtäkään rikosta. Ensisijaisesti tulee olettaa, että henkilö omaa hyvät aikeet, eikä ole syyllistynyt rikokseen. Siitäkin huolimatta, että tätä henkilöä epäiltäisiin rikoksesta. Kansan massavalvonta ja internetestot eivät ole yhteensopivat tämän ajatuksen kanssa.

Ps. Tämän artikkelin avainsanoiksi olen valinnut tarkoituksella tiettyjä sanoja, jotta vaikka jokin tiedusteluelin tämänkin artikkelin löytäisi ja voisi siitä vaikka vähän opikseenkin ottaa. Tiedän. Olen optimisti.

Olen Varsinais-Suomen Piraattipuolueen piiriyhdistyksen varajäsen, Fedora-ambassador, Suomen Avaruustutkimusseuran jäsen, avoimen lähdekoodin kannattaja, hakkeri ja ohjelmoija.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Valta turmelee

Vallan tavoittelija ei milloinkaan koe saaneensa haalittua sitä tarpeeksi. Näin käy myös silloin, kun vallan tavoittelijana on valtio taikka yritys. Valtion tapauksessa vallan tavoittelun näennäisenä päämääränä on tarjota paremmat edellytykset sen kansalaisille. Ilman sitoutumista eettisiin ohjeisiin yritys toimii pelkästään markkinatalouden sääntöjen varassa ja tavoittelee järjestyksessä osakkaiden etua. Valtiossakin on osakkaita, mutta niihin ei kuulu suurin osa kansasta. Valtion päättäjien ja virkamiesten tulisi sitoutua eettisiin periaatteisiin, jotta voitaisiin varmistaa kansalaisten vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus.

On väistämätöntä, että vallan kahvaan päässeiden johtajien joukossa on paljon niitä, jotka päättäessään asioista ajavat omaa etuaan. Liiallinen valta kuitenkin turmelee. Vallan keskittyessä kyky käyttää sitä tasapainoisesti kaikkien edun hyväksi heikkenee. Kansalaisten kyky voimaantua ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon on yleensä kääntäen suhteessa vallan keskittymiseen.(En ota tässä nyt huomioon sitä tilannetta, kun kansalaiset on ajettu niin ahtaalle, että syntyy vallankumouksia)

Valtioiden lisäksi maailmassa on monia erilaisia valtaa tavoittelevia tahoja. On suuryrityksiä, ideologisia liikkeitä, sotilasliittoja, taloudellisia liittoja, tiedusteluelimiä, poliisi, kunnat, tekijänoikeusjärjestöt, patenttien haalijoita yms. Valtion tulisi kuitenkin rajoittaa vallan hankintaa. Mikäli niin ei tehdä, on todennäköistä, että hankittu valta näyttäytyy uhkana muille valtioille ja omille kansalaisille. On surullista jälleen huomata, että viis veisataan siitä, mitä historia on opettanut. Milloin viedään Nalle-Puh läppäreitä, milloin suunnitellaan verotettavaksi pelkästään vastapalveluksiin perustuvaa aikapankkitoimintaa. Suostuisikohan verottaja vastaanottamaan verot toveina vai vaatisiko se rikkomaan aikapankkitoiminnan periaatteita ja muuntamaan verotovini euromääräisenä maksettavaksi?

Se, että teknologia antaisikin mahdollisuuden tarkemmalle valvonnalle, verotukselle ja muulle ihmisten hallinnalle, ei tarkoita sitä, että niin pitää tehdä. Vallan haaliminen väistämättä johtaa ihmisoikeuksien loukkauksiin(paitsi tietysti silloin, kun vallassa olevat ovat päässeet lobbaamaan taikka määrittelemään ihmisoikeudet oman mielensä mukaisesti).

Absoluuttisen kontrollin tavoittelu ei ole kenenkään edun mukaista. Jos rikosten ja rikkeiden tekijät saataisiin 100% varmuudella kiinni, eivät yhteiskunnan resurssit riitäisi mitenkään rangaistusten toimeenpanemiseen. Jos lähes kaikki työstä maksamatta jäänyt vero huomattaisiin, muuttuisi maamme yhä eriarvoisemmaksi. Naapurin poika ei voisi nurmikonleikkuusta tienata moporahojaan vaikka lopulta verottajan kirstuun tippuisikin mopon arvonlisävero, vaan leikkuutyö tehtäisiin joko itse tai sen tekisi joku ammatikseen kalliilla. Tietokoneen korjausta tuttavalle ei uskaltaisi alennetulla toimeentulotuella hädin tuskin pärjäävä tehdä. Mitä enemmän pienistä tilapäisistä töistä verotetaan, sitä vähemmän vallassa olevien tarvitsee nähdä vaivaa, jotta ihmiset saisivat pätkätöiden sijaan pitkäaikaisia työsuhteita. Jos aikoisi nykyjärjestelmässä täysin laillisesti toimia, kannattaisi taloudellisesti istua kotona passivoitumassa ja syrjäytymässä sen sijaan, että tekisi edes pätkätöitä.

Verottaja on jo vuosia tehnyt voimakasta propagandan tuoksuista kampanjaa ja on sillä varmasti vaikuttanut jo yleiseen mielipiteeseenkin siitä, mitä tulisi verottaa. Tekijänoikeusjärjestöt ovat käyttäneet kaiken luovuutensa luodakseen ihmisille haluamansa käsityksen oikeasta ja väärästä tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttämisessä. Tiedusteluelimet, poliisi ja muut viranomaiset ympäri maailmaa ovat haalineet itselleen yhä enemmän valtaa pelottelemalla rikollisuudella ja terrorismilla. Samaan aikaan juurikin vallan keskittyminen on suurimpia syitä terroritekojen uhkaan ja rikollisuuteen. Liian usein järjestelmään turhautuneiden ihmisten epätoivoiset väkivallanpurkaukset pyritään liittämään johonkin "terroristijärjestöön", koska yksittäisten tapausten tunnustaminen sellaisiksi haittaa tavoitteisiin, valtaan, pääsemistä.

Elämme globaalia (kylmää) sotaa muistuttavassa tilassa, jossa konkreettisten aseiden lisäksi kauhun tasapaino järkkyy joka päivä myös vallan keskittymien tiheentymisellä. Terrori-iskujen lisäksi jo maiden omat kansalaiset osallistuvat yhä enemmän mielenosoituksiin valtiota tai muuta valtaa väärinkäyttänyttä tahoa vastaan.

Ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen ei ole yhä enempi vallan haaliminen. On osattava päästää irti. On kyettävä tunnustamaan itselleen, että kaikki ei ole hallinnassa. Meidän tulee lyhentää niitä hyllymetrejä, joissa nykyiset lait ja säännöksemme ovat. On hyväksyttävä, että yksittäisellä kansalaisella voi olla kyky tehdä lähes mitä vain vaarallista ja antaa asian olla. Ainoa tapa tehdä ihminen vaarattomaksi on poistaa aivot. Viranomaisten tulee uskoa kansalaisten vilpittömyyteen silloinkin, kun he olisivat vilpillisiä. Toisin päin, niinkuin nykyään toimitaan, järjestelmä ei toimi. Kansalaiset, perehtykää yhteiskunnan asioihin ja historiaan. Osallistukaa puoluetoimintaan kunnassanne. Näin saamme päättäjiksikin niitä, jotka ovat oikeilla jäljillä.

ps. Suomessa suuri osa kansasta on pidetty lauhkeana tarjoamalla näennäistä turvallisuutta ja mukavuutta samalla kun todellista turvallisuutta ja yksilönvapauksia on karsittu. Lähes aina pahimmat lakipykälät ilmestyvät lakikirjoihimme suuremman lakiesityksen mukana. Tätä "pientä pahaa" on vähätelty ja lakiesitykset on usein ajettu läpi sellaisenaan. Olisi kuitenkin parempi hylätä tällaiset lakiesitykset kokonaisuudessaan, kuin ajaa ne väkisin läpi. Mikäli lakimuutoksen tarve on tarpeeksi suuri, löytyy silloin myös tahtoa ja aikaa tehdä esityksistä sellaisia, että ne voidaan kokonaisuudessa hyväksyä ilman, että tarvitsee sitä "pientä pahaa" sisällyttää. Lakien yhtenäistäminen kansainvälisesti saattaa kuulostaa äkkiseltään hyvältä idealta, kunnes tutustuu muiden maiden lakeihin. On lakeja, joissa yhtenäistäminen ei voi tuoda parempaa lainsäädäntöä Suomeen. Silti ulkoisen painostuksen johdosta niitä pyritään yhtenäistämään.