perjantai 17. helmikuuta 2017

Globalisaatio on Chuck Norrisin nyrkki

Kuva: NASA Goddard Photo and Video on Flickr
Creative Commons lisenssi
Ihmiset uskovat eri asioihin. Heille kerrotaan niin paljon satuja, että osaa niistä pitävät jo totuutena. Näillä uskomuksilla ihmiset on saatu kautta historian ryhmittymään valtaa käyttäville mieleisellä tavalla milloin minkäkin identiteetin taakse. Maailmassa on ollut pitkään käynnissä jatkuva integroituminen, globalisaatio. Lyhyesti sanottuna kysymyksessä on ihmisten, yritysten ja valtioiden hallitusten vuorovaikutuksen ja kaupankäynnin lisääntyminen, jonka moottorina on resurssien tehokkaan jakamisen ja suurempien markkina-alueiden tuomat edut. Globalisaatio parhaimmillaan on sitä, että suomalaisesta kaupasta saa appelsiineja talvella, tavaraa ja palveluja internetistä ja sitä, että suomalaisilla tuotteilla on kitkattomat maailmanlaajuiset markkinat. Se on sitä, että arvoa tuovat asiat jakaantuvat tasaisemmin eri maiden välillä ja tuotanto tapahtuu siellä, missä se on kustannustehokkainta. Globalisaatio on ideoiden, tavaroiden, palveluiden ja arvojen vaihtamista yli kansallisten rajojen. Se asettaa paikalliset totuudet kyseenalaisiksi. Se, mikä tekee globalisaatiosta vastustamattoman voiman, on sen perustuminen verkostovaikutukseen, jossa kokonaisuuden arvo on paljon suurempi kuin yksittäisten toimijoiden yhteenlaskettu arvo. Montako sellaista ihmistä tunnet, jolla ei ole kännykkää?

Globalisaation hintana on ollut matalasti kouluttautuneiden taloudellisen tilanteen heikkeneminen maissa, joiden taloudellinen asema on ollut kansainvälisessä vertailussa keskimäärin muita korkeammalla eivätkä ole heränneet hyödyntämään muutosta täysin. Myös muita ongelmia on. Vapaakaupan nimissä tyrkytetään sopimuksia, joissa vapautta edustaa lähinnä vapaus vastuusta. Globalisaatio on tehnyt olot tukalaksi ihmisille, joiden varautuneisuus uusien asioiden kokemiselle sulkee heidät yhteiskunnan ulkopuolelle mattimyöhäisinä. Heille, joilla on voimakas kokemus omien arvojensa hyvyydestä ja ennakkokäsitys erilaisten arvojen huonommuudesta. Syy ei ole globalismi vaan näköalaton politiikka, joka tiedostaa ilmiöt vasta, kun ne ovat murtumassa oven läpi ja olettaa, että tavalliset ihmiset osaavat olla rationaalisia standardimallisia kuluttajia. Näköalattomuudesta globalisaation suhteen ei voi syyttää esimerkiksi Kiinaa, joka oli varsin sulkeutunut, mutta ymmärsi silti hyödyntää globalisaatiota ajoissa, luotti kansojen väliseen yhteisymmärrykseen maailmanlaajuisen ongelman korjaamisessa ja on sittemmin avautunut huomattavasti. Kiinalla on toki ongelmia todellisen harmonian tavoittelussa, mutta nyt sillä on paremmat edellytykset ratkaista niitä. Meidän haasteemme on vastaavasti korkealuokkaisempien palveluiden ja tuotteiden tuottaminen kauempana monikansallisten yritysten intresseistä ja lähempänä kansalaisten sekä pienyritysten intressejä. Todellinen haaste on oppia ymmärtämään muiden ryhmien arvoja ja omaksua niitä muodostaen loogisen kokonaisuuden kestävälle kehitykselle ja kaupankäynnille.

Kiertotalouden rakentaminen ja resurssien entistä tehokkaampi jakaminen kansalaisten tasolla ja kansainvälisesti on tässä kehityksen vaiheessa olennainen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edellytys ja myöskin globaali ilmiö, josta ulosjäämisellä olisi vakavat seuraukset. Tuotteet, jotka ovat meille nyt huipputeknologiaa ja rakennetaan palasista ympäri maailmaa voidaan rakentaa tulevaisuudessa entistä halvemmalla, paikallisemmin, automatisoidusti ja paremmin kysyntään mukautuen ja uusiomateriaaleista. Keinoälyn kehitys ja robotisaatio tekee ihmistyötuntien käyttämisestä monessa työssä tarpeetonta. Älykäs kone täyttää edullisesti meidän perustarpeemme ja sellaisen älykkään koneen kokoaa vaikka lapsikin. Bioteknologia, nanoteknologia ja fysiikan harppaukset mahdollistavat meille asioita, joita emme osaa edes kuvitella vielä ja tekevät tarpeettomiksi asioita, joiden tarpeen jatkumiseen poliitikot vielä luottavat. Yksi sellainen olettamus on, että ihminen kuolee vanhuuteen. Toinen varsin vakava ajatteluvirhe on, että ihmiset eivät koskaan opi olemaan ihmisiksi. Tänään syntyvillä lapsilla on teknologian avulla mahdollisuus jo nuorena ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja tämän mielen sisäistä asioiden tulkintaa. Kognitiivisen neurotieteen ja tekoälyn symbioosi mahdollistaa myös maailman, jossa ihmiset ovat mieleltään terveitä, eivät enää pelkää turhia ja kykenevät nykyihmisen näkökulmasta käsittämättömiin kognitiivisiin suorituksiin. Aika keksinnöstä massatuotantoon kutistuu käytännössä olemattomaan. Tulevaisuuden todellisuus on niin täynnä mahdollisuuksia, että meidän on nyt syytä valita harkiten millä periaatteilla haluamme niiden toteutuvan. On syytä erottaa tieto oletuksista ja pysyä perillä siitä, mitä juuri nyt tutkitaan.

Kehityksen vauhti ja sen epätasainen jakautuminen valtioiden sisällä huimaa kuitenkin monen päätä ja synnyttää pelkoja. Mm. voimakkaasiin hierarkioihin perustuvien ideologioiden ja dogmien seuraajat, joiden oma identiteetti on suurissa määrin näiden hierarkioiden määrittämä, ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa; erittäin stressaantuneita, kärsivät olosuhteidensa vuoksi heikommista mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöönsä ja heikommista mahdollisuuksista selviytyä. Se on synnyttänyt populistisia liikkeitä, jotka käyttävät häikäilemättä hyväkseen näiden ihmisten hätää matalilla kustannuksilla luodun oman poliittisen uran ja vallan edistämiseksi. Se luo maiden hallituksissa tilan, jossa poliittisesti kokemattomien ja heikosti globaalien ilmiöiden hyödyntämiseen kykenevien valta kasvaa nopeammin kuin heidän ymmärryksensä maailmassa vallitsevien ilmiöiden hyödyntämisestä. Populistien äänestäjilleen antamat lupaukset asettavat paineita ajaa läpi päätöksiä, jotka eivät ota huomioon muiden ihmisten käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta, kasvattavat olemassaolevia jännitteitä. Populistit käyttävät häikäilemättä hyväkseen äänestäjiensä vaikeasta traumasta johtuvaa käsitystä siitä, että toista voi sortaa, kun heitäkin on sorrettu. Sillä ruokitaan ajatusta kostosta. Tämä on mielestäni dogmaan juuttuneen liberalismin syytä. Nopea kehitys ja samalla kehitysmahdollisuuksien rajoittaminen vain niille, jotka ottivat kehityksestä kiinni. Unohtui antaa sille jytkyä äänestäneelle syy tykätä tästä kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu ja siten myös valtaa kiukkupäissään sabotoida ne vähätkin edellytykset ehkäistä populistin vastustaman päätöksen haittoja. Populisti ei tahdo antaa haitan poistua, koska se poistaisi syyn protestiin.

Ihmisten pöytään ei tuo ruokaa pitkälti teoreettinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja tuottavaan toimintaan. Ihmistä pitää ymmärtää yksilötasolla. Hänelle täytyy antaa korkealla todennäköisyydellä realisoituva mahdollisuus osallistua ja luoda. Meidän pitää varmistaa, että ne asiat, joita ihmisille luvataan, perustuvat todellisuuteen ja toteutuvat. Ellei näin tehdä, ruokitaan edelleen ilmiötä, jossa ihmiset irtautuvat emotionaalisesti toisistaan ja rationalisoivat kaikkien kansalaisten yhteisten arvojen ja edun näkökulmasta epäoikeudenmukaisia ja epäedullisia tekoja. Se on sodan kosiskelua ja historia tietää kertoa, että sota on rumaa, jättää karmaisevat jäljet kokonaisten kansakuntien ja heidän lastensa mieleen ja sen karmaisevin vaikutus kohdistuu juuri heikommassa asemassa oleviin. Siihen ei pidä mennä. Sekoilua seuraa aina moraalinen krapula ja identiteetin hylkääminen. Taloudellinen oman edun tavoittelu ja kilpailu ovat reilulla pelikentällä rakentavia voimia, mutta äärimmilleen vietynä ja epäreilujen pelisääntöjen puitteissa palava ruutitynnyri. Siihen globalisaatio on toimiva ratkaisu, kunhan markkinoiden näkymättömän käden liikkeitä ei päästetä manipuloimaan rajattomia lobbausresursseja omistavia organisaatioita, joiden liiketoimintamalleissa on eriarvoisuutta hyödyntäviä mekanismeja. Tähtäimessä pitää olla, että ihmiset tuottavat tulevaisuudessa yhä paikallisemmin suuren osan omista tarpeistaan. Ihan vaan siksikin, että se tulee olemaan entistä kannattavampaa ja siksi, että vähentämällä suuryritysten osallisuutta perustarpeiden tyydyttämiseen vähennetään myös vaarallista riippuvuutta ja sitä seuraavaa epädemokraattista ja epätasa-arvoista vallankäyttöä.

Populismiin on yksinkertainen ratkaisu. Sellaisten poliittisten päätösten tekeminen, joka nakertaa pohjan populismilta. Käytännössä se on kuitenkin tietämättömyyden verhon takaa tehtyä sosiaalipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Se on sitä, että poliitikko puhuu totta vaikka se ei olisi hänen mieleisensä asian edistämiseksi kaikkein edullisinta. Se on sitä, että ministerit ja kansanedustajat ovat nöyriä kansan palvelijoita, jotka osaavat erottaa subjektiivisen todellisuuskäsityksen synnyttämät halut objektiivisista tarpeista. Se pitää yllä luottamusta politiikkaan ja saa meidät uskomaan yhteisiin asioihin. Se on sitä, että oma etu asetetaan toissijaiseksi silloin, kun saadaan tietää, että toinen kärsii. Se on sitä, että oikeasti autetaan ihmisiä ylittämään esteitänsä, epävarmuutta ja päättäjien valheista johtuvaa turvattomuudentunnetta. Se on sitä, että ruokitaan näiden ihmisten sisällä sitä identiteettiä, joka saa heidät olemaan ahkeria, muttei hölmöjä, kohteliaita naapurille, olemaan iloisia naapurin menestyksestä ja tietämään kiistämättömien todisteiden valossa, että he itsekkin hyötyvät naapurin menestyksestä. Se on sitä, että meidän täytyy luopua talousajattelussa yksinkertaistetusta ihmisen mallista, joka pudottaa kelkasta ne, jotka eivät osaa tai eivät suostu asettumaan siihen malliin. Se on rajattomien kouluttautumismahdollisuuksien toteutumisen varmistamista ja hyödyllisten suosituksien antamista ihmisille näiden omien kykyjensä laajentamiseen ja unelmiensa toteuttamiseen. Se on myös sitä, että toisten paitojen pesijöitä ei veroteta hengiltä vaan heille annetaan oikea mahdollisuus luoda työllään arvoa niille, joiden aika olisi paremmin käytetty muuhun kuin paidanpesuun. Se on hyvää koulutusta myös ihmisten itsensä tarpeisiin eikä vain yritysten tarpeisiin. Se on vahvaan moniarvoiseen integroitumiseen pyrkimistä ja sen esteiden poistamista. Se on myös pakolaisten vastaanottamista ja toimivan yhteiskulttuurin opettamista pakolaisten lisäksi myös niille, jotka ovat jo Suomen kansalaisia. Se on myös sen miettimistä, että kuinka kovat pisteet irtoaa kylältä ominaisuudessa avoin kokemuksille, kun mietetään sen pakolaiskeskuksen perustamista. Sodista ja rauhattomilta alueilta saapuneet ihmiset on ihan ymmärrettävin perustein hiukan stressaantuneita, kun polttopulloa lentää ikkunasta ja pakolaiskeskuksen ympärillä on epäilyttäviä hiippareita laumoissa. Populismin tappaa poliittisesti värittämättömien faktojen nollasummapeli ja erilaisten todellisuuskuvien vertailu niiden ennustekyvyn perusteella.

Jokainen meistä ansaitsee osansa ja jokaiselle tulee tarjota realistiset mahdollisuudet pärjätä elämässä, koska sellainen asioiden tila on meille kaikille eduksi. Se saa meidät toimimaan joukkona älykkäämmin. Mahdottomat mahdollisuudet taas opettavat ihmisiä avuttomaksi. Ei ole oikein kieltää heikossa asemassa elävän ja arvottomuuden tunteesta kärsivän nöyryyttävää kokemusta epäilevien virkailijoiden ja pompottavien instituutioiden toimesta. Se on todellisuutta niille, jotka sitä joutuvat kokemaan. Ylöspäin saa nauraa, koska se pistää menestyneet tiedostamaan oman vääristyneen todellisuutensa. Huumori on terve defenssi, josta tarkkakorvainen tunnistaa ongelman. Sisukkaat suomalaiset pystyisivät paljon suurempiin ponnistuksiin jos oppisivat vielä käsittelemään tunteitaan muuten kuin kännissä ja loppuillasta. Tähän olisi ihan hyvä kaataa vaikka vähän sitä julkista rahoitusta, aikuisillekkin. Ennaltaehkäisevä mielenterveyden hoito on järkevää rahankäyttöä.

On aika tunnustaa, että emme välttämättä kykene pinnallisella asian pohtimisella ymmärtämään toisen ihmisen logiikkaa tai tunteita siinä todellisuudessa, jossa he joutuvat elämään. Jokainen meistä luo enemmän tai vähemmän oman käsityksen todellisuudesta ja siitä, mikä on hyvää ja oikein. Siihen saa vaikuttaa, mutta vain rehellisesti ja tiedostamalla oma vääristynyt todellisuus. Todellisuus on suhteellinen käsite, mutta sen asian tiedostaminen antaa nöyryyttä ja syvemmän ymmärryksen omasta paikastaan maailmassa ja muiden todellisuuksissa. On tärkeää, että suhtaudumme todellisuuskäsityksiä vääristäviin ja polarisoiviin, ihmisiä hyväksikäyttäviin rakenteisiin äärimmäisellä vihamielisyydellä, sillä ne ovat se todellinen saatana. Toimenpiteet täytyy tehdä tunteen vuoksi, mutta järjellä ja myötätunnolla. Meille teettää vaikeuksia ottaa ne dogman värittämät lasit päästämme, mutta voimme olla yhtä mieltä jaetun todellisuutemme sävyistä, sen vuorovaikutuksista sekä niistä muodostuvista prosesseista ja narratiiveista, kun mittaamme ilmiötä yhteisin standardein kalibroiduilla laitteilla ja teemme tiedosta avointa. Globalisaation ankarin realiteetti on lopulta se, että se, joka tietää mikä on totta, kykenee hyödyntämään globalisaatiota. Se asettaa dogmaatikot häviäjän asemaan.

Piraatit on liike, joka syntyi ison viihdebisneksen painostuksesta omistamalla leimaava ihmisarvoa mitätöivä termi ja kääntämällä se positiiviseksi, tiedon, järjen ja tasavertaisuuden puolesta toimivaksi maailmanlaajuiseksi, globaaliksi liikkeeksi. Olen joskus kuullut meitäkin väitettävän populisteiksi mm. tekijänoikeuslakien muuttamis- ja huumeiden laillistamispyrkimyksien vuoksi. Nämä eivät kuitenkaan ole olleet riittävän populaareja aiheita vielä Suomessa. Vasta viimeaikainen kaiken järjen unohtava ja pelkällä tunteella perustuslainkin kanssa vaikeuksissa oleva lainsäädäntö populistisen puolueen toimesta on nyt kai tehnyt Piraateistakin viimein populisteja, koska järjelle ja monimutkaisten asiakokonaisuuksien hahmotuskyvylle on nyt kysyntää. Sota huumeita vastaan on hävitty ja me sanoimme sen ennen YK:ta. Me olemme odotelleet kärsivällisesti tunnistaen vallitsevat trendit ennen muita ja olemme asettuneet historian oikealle puolelle rakentaen jatkuvasti kannatustamme. Tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei edustuksellinen demokratiamme toiminnallaan tai sen puutteella kieltäisi kansan tiedostamaa todellisuutta. Piraatit osaavat kuunnella dosentteja, jopa ymmärrämme, mistä he puhuvat ja kenen äänellä. Me tiedostamme sen, miten meihin yritetään vaikuttaa.

Itse olen ennustanut ja hyödyntänyt positiivisia globaaleja trendejä jo peruskouluikäisestä asti. Ei se ole niin kovin vaikeaa, kun hyödyntää tietoa, järkeä, kuuntelee sydäntään sen suhteen, että mitä ilmiötä omalla toiminnallaan ruokkii ja käyttää kaiken kykynsä siihen, että tietää itse mikä on oikeasti totta muuallakin kuin vaan oman pään sisällä, ei kavahda katsoa totuutta silmiin vaikka se olisi kuinka epämukavaa tahansa. Silloin tietää myös mihin suuntaan poliittisten ääripäiden neuvottelua pitää ohjata. Ei keskelle vaan kohti totuutta ja hyvää moniulotteisessa ja moniarvoisessa maailmassa, ennakoiden riskejä ja mahdollisuuksia. Minusta suomalaisuuteen kuuluu olennaisesti myös se, että väkisin päähän taottu usko ei vaan pysy siellä ja erityisesti tiukan paikan tullen suomalaisia kiinnostaa enemmän se, miten asiat oikeasti on. Arvelen, että se voi liittyä kielemme heikkoon futuuriin(huomenna sataa), joka saa aivoissa tulevaisuuteen liittyvät asiat assosioitumaan voimakkaammin nykyhetkeen.

Minulla on monen vuoden kokemuksella muodostunut käsitys, että Piraatit ja piraattiarvoja jakavat pyrkivät tekemään itsensä tarpeettomaksi luomalla tilan, jossa kansalaisella on oikeus totuuteen, vertaisarvioituun tieteelliseen tietoon, läpinäkyvään hallintoon, vapaus tulla tietoiseksi ja tiedostavaksi kansalaiseksi sekä mahdollisuus pärjätä elämässä ilman kohtuuttomia ehtoja, jotka ovat uhka omalle olemassaololle, tappavat potentiaalin, kekseliäisyyden, monipuolisuuden, yritteliäisyyden ja toivon paremmasta. Piraatit hyödyntävät kehitystä. Internet ja kaupungistuminen on tehnyt mahdottomaksi kieltää ihmisiltä heidän oma identiteettinsä ja mahdollistanut yhteyden luomisen, ideoiden vaihtamisen ja siitä syntyvän luovuuden näitä ilmiöitä hyödyntävillä ihmisillä. Bitcoin mahdollistaa arvon liikuttamisen yli rajojen ilman estettä ja vanhojen hallintamallien korvaamisen. Salausteknologia katkaisee tiedustelupalveluiden pääsyn yksityiseen tietoon. Ihmiset tiedostavat, että heitä tarkkaillaan luvatta ja mukautuvat muutokseen, dogmaatikot viimeisenä. Epäoikeudenmukainen voima synnyttää aina oikeudenmukaisuuden puolesta toimivan voiman. Muuttuvaan maailmaan kannattaa mukautua ja auttaa myös niitä mukautumaan, jotka eivät itse osaa tai uskalla. Globalisaatio ja sen ruokkima kehitys on kuin Chuck Norrisin nyrkki. Suosittelen, ettei kukaan asetu sen tielle. Olkaa osa sitä niin murratte kaikki esteet. Yhdessä.

ps. Tiedostan, että nyrkki on kovin fasistissävytteinen symboli, mutta katsoin sen silti olevan ok, koska Chuck Norris ja en ole lyömässä turpaan muuta kuin tietämättömyyttä, propagandaa ja lyhytnäköistä epädemokraattista omaneduntavoittelua silleen symbolisesti. Tunnustan, että minulla on kova tarve olla oikeassa, mutta se ei tarkoita sitä, että kieltäisin muiden todellisuuskäsityksen. Pidän todellisuuskäsityksiä vain enemmän tai vähemmän subjektiivisina kokemuksina ja mikäli olen jonkun asian suhteen väärässä niin minulle lempparein henkilö koko maailmassa on se, joka tulee kertomaan minulle kuinka väärässä olenkaan ja osaa osoittaa sen.

pps. Yllä oleva vaatimus rehelliseen politiikkaan oli ihan vakavalla naamalla esitetty. Ymmärrän, että rehellinen poliitikko voi olla monelle outo käsite. Itse pidän juuri nyt yhteisesti tunnustettujen tosiasioiden kunnioittamista äärimmäisen tärkeänä. Kyllä ne tosiasiat löytyy, kun grillataan tarpeeksi. Pidetään lehdistö vapaana ja tarkistellaan omat lähteet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti