tiistai 18. kesäkuuta 2013

Valta turmelee

Vallan tavoittelija ei milloinkaan koe saaneensa haalittua sitä tarpeeksi. Näin käy myös silloin, kun vallan tavoittelijana on valtio taikka yritys. Valtion tapauksessa vallan tavoittelun näennäisenä päämääränä on tarjota paremmat edellytykset sen kansalaisille. Ilman sitoutumista eettisiin ohjeisiin yritys toimii pelkästään markkinatalouden sääntöjen varassa ja tavoittelee järjestyksessä osakkaiden etua. Valtiossakin on osakkaita, mutta niihin ei kuulu suurin osa kansasta. Valtion päättäjien ja virkamiesten tulisi sitoutua eettisiin periaatteisiin, jotta voitaisiin varmistaa kansalaisten vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus.

On väistämätöntä, että vallan kahvaan päässeiden johtajien joukossa on paljon niitä, jotka päättäessään asioista ajavat omaa etuaan. Liiallinen valta kuitenkin turmelee. Vallan keskittyessä kyky käyttää sitä tasapainoisesti kaikkien edun hyväksi heikkenee. Kansalaisten kyky voimaantua ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon on yleensä kääntäen suhteessa vallan keskittymiseen.(En ota tässä nyt huomioon sitä tilannetta, kun kansalaiset on ajettu niin ahtaalle, että syntyy vallankumouksia)

Valtioiden lisäksi maailmassa on monia erilaisia valtaa tavoittelevia tahoja. On suuryrityksiä, ideologisia liikkeitä, sotilasliittoja, taloudellisia liittoja, tiedusteluelimiä, poliisi, kunnat, tekijänoikeusjärjestöt, patenttien haalijoita yms. Valtion tulisi kuitenkin rajoittaa vallan hankintaa. Mikäli niin ei tehdä, on todennäköistä, että hankittu valta näyttäytyy uhkana muille valtioille ja omille kansalaisille. On surullista jälleen huomata, että viis veisataan siitä, mitä historia on opettanut. Milloin viedään Nalle-Puh läppäreitä, milloin suunnitellaan verotettavaksi pelkästään vastapalveluksiin perustuvaa aikapankkitoimintaa. Suostuisikohan verottaja vastaanottamaan verot toveina vai vaatisiko se rikkomaan aikapankkitoiminnan periaatteita ja muuntamaan verotovini euromääräisenä maksettavaksi?

Se, että teknologia antaisikin mahdollisuuden tarkemmalle valvonnalle, verotukselle ja muulle ihmisten hallinnalle, ei tarkoita sitä, että niin pitää tehdä. Vallan haaliminen väistämättä johtaa ihmisoikeuksien loukkauksiin(paitsi tietysti silloin, kun vallassa olevat ovat päässeet lobbaamaan taikka määrittelemään ihmisoikeudet oman mielensä mukaisesti).

Absoluuttisen kontrollin tavoittelu ei ole kenenkään edun mukaista. Jos rikosten ja rikkeiden tekijät saataisiin 100% varmuudella kiinni, eivät yhteiskunnan resurssit riitäisi mitenkään rangaistusten toimeenpanemiseen. Jos lähes kaikki työstä maksamatta jäänyt vero huomattaisiin, muuttuisi maamme yhä eriarvoisemmaksi. Naapurin poika ei voisi nurmikonleikkuusta tienata moporahojaan vaikka lopulta verottajan kirstuun tippuisikin mopon arvonlisävero, vaan leikkuutyö tehtäisiin joko itse tai sen tekisi joku ammatikseen kalliilla. Tietokoneen korjausta tuttavalle ei uskaltaisi alennetulla toimeentulotuella hädin tuskin pärjäävä tehdä. Mitä enemmän pienistä tilapäisistä töistä verotetaan, sitä vähemmän vallassa olevien tarvitsee nähdä vaivaa, jotta ihmiset saisivat pätkätöiden sijaan pitkäaikaisia työsuhteita. Jos aikoisi nykyjärjestelmässä täysin laillisesti toimia, kannattaisi taloudellisesti istua kotona passivoitumassa ja syrjäytymässä sen sijaan, että tekisi edes pätkätöitä.

Verottaja on jo vuosia tehnyt voimakasta propagandan tuoksuista kampanjaa ja on sillä varmasti vaikuttanut jo yleiseen mielipiteeseenkin siitä, mitä tulisi verottaa. Tekijänoikeusjärjestöt ovat käyttäneet kaiken luovuutensa luodakseen ihmisille haluamansa käsityksen oikeasta ja väärästä tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttämisessä. Tiedusteluelimet, poliisi ja muut viranomaiset ympäri maailmaa ovat haalineet itselleen yhä enemmän valtaa pelottelemalla rikollisuudella ja terrorismilla. Samaan aikaan juurikin vallan keskittyminen on suurimpia syitä terroritekojen uhkaan ja rikollisuuteen. Liian usein järjestelmään turhautuneiden ihmisten epätoivoiset väkivallanpurkaukset pyritään liittämään johonkin "terroristijärjestöön", koska yksittäisten tapausten tunnustaminen sellaisiksi haittaa tavoitteisiin, valtaan, pääsemistä.

Elämme globaalia (kylmää) sotaa muistuttavassa tilassa, jossa konkreettisten aseiden lisäksi kauhun tasapaino järkkyy joka päivä myös vallan keskittymien tiheentymisellä. Terrori-iskujen lisäksi jo maiden omat kansalaiset osallistuvat yhä enemmän mielenosoituksiin valtiota tai muuta valtaa väärinkäyttänyttä tahoa vastaan.

Ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen ei ole yhä enempi vallan haaliminen. On osattava päästää irti. On kyettävä tunnustamaan itselleen, että kaikki ei ole hallinnassa. Meidän tulee lyhentää niitä hyllymetrejä, joissa nykyiset lait ja säännöksemme ovat. On hyväksyttävä, että yksittäisellä kansalaisella voi olla kyky tehdä lähes mitä vain vaarallista ja antaa asian olla. Ainoa tapa tehdä ihminen vaarattomaksi on poistaa aivot. Viranomaisten tulee uskoa kansalaisten vilpittömyyteen silloinkin, kun he olisivat vilpillisiä. Toisin päin, niinkuin nykyään toimitaan, järjestelmä ei toimi. Kansalaiset, perehtykää yhteiskunnan asioihin ja historiaan. Osallistukaa puoluetoimintaan kunnassanne. Näin saamme päättäjiksikin niitä, jotka ovat oikeilla jäljillä.

ps. Suomessa suuri osa kansasta on pidetty lauhkeana tarjoamalla näennäistä turvallisuutta ja mukavuutta samalla kun todellista turvallisuutta ja yksilönvapauksia on karsittu. Lähes aina pahimmat lakipykälät ilmestyvät lakikirjoihimme suuremman lakiesityksen mukana. Tätä "pientä pahaa" on vähätelty ja lakiesitykset on usein ajettu läpi sellaisenaan. Olisi kuitenkin parempi hylätä tällaiset lakiesitykset kokonaisuudessaan, kuin ajaa ne väkisin läpi. Mikäli lakimuutoksen tarve on tarpeeksi suuri, löytyy silloin myös tahtoa ja aikaa tehdä esityksistä sellaisia, että ne voidaan kokonaisuudessa hyväksyä ilman, että tarvitsee sitä "pientä pahaa" sisällyttää. Lakien yhtenäistäminen kansainvälisesti saattaa kuulostaa äkkiseltään hyvältä idealta, kunnes tutustuu muiden maiden lakeihin. On lakeja, joissa yhtenäistäminen ei voi tuoda parempaa lainsäädäntöä Suomeen. Silti ulkoisen painostuksen johdosta niitä pyritään yhtenäistämään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti