lauantai 29. kesäkuuta 2013

Kommentit esitysvedokseen: Pirattipuolueen ohjelman muuttaminen


Paljoa en ollut eri mieltä, muttä tässä muutamia huomautuksia, jotka tahtoisin mainita vedokseen ESITYS Pirattipuolueen ohjelman muuttaminen:

Rivi 716: Taito- ja taideaineita ei tule lisätä, koska monet oppilaat harrastavat liikuntaa, musiikkia ja taidetta jo vapaa-aikanaan. Lisäksi niitä otetaan paljon valinnaisaineiksi yläkoulussa

Kommentti:

Taidekasvatusta kouluissa pitäisi pikemminkin lisätä, sillä se on voimakas vaikuttaja oman ilmaisun löytämiseen, oman tunne-elämän käsittelytaitojen, luovuuden, mielikuvituksen ja motivaation kehitykseen. Lisäksi se on omiaan antamaan mahdollisuksia kehittää mm. teknistä osaamista, itseilmaisua ja maailmantuntemusta historian ja estetiikan kautta. Havainto- ja tiedonkäsittelytaitojen, luovan ongelmaratkaisun, tulkintataitojen sekä itsearvioinnin kehityksen edistäminen ovat myös keskeisiä taidekasvatuksen tavoitteita. Näiden tavoitteiden kautta opitaan välttämättömiä taitoja. Ilman kattavaa taidekasvatusta ei ihmisellä ole samanlaisia mahdollisuuksia ja valmiuksia ymmärtää ja osata syvällisellä tasolla niitäkään asioita, jotka eivät suoranaisesti liity taiteeseen vaan esimerkiksi tieteeseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, medialukutaitoon, historiaan ja jopa politiikkaan.

Laiminlyönnit taidekasvatuksen suhteen näkyvät heikentyneenä kykynä ymmärtää ympäröivää maailmaa. Se on omiaan aiheuttamaan kansan jakautumista niihin, jotka kuluttavat korkeatasoisempaa ja niihon, jotka kuluttavat matalatasoisempaa kulttuuria. Valtaosa kansasta vieraantuu täysin korkeakultuurista ja tilanne korostuu entisestään. Ei siis ole ihme, jos vähätuloisen perheen lapsi kasvaa aikuiseksi, joka suhtautuu korkeakulttuuriin rikkaiden snobeiluna. Kulttuurin rappeutuminen näkyy televisio- ja radio-ohjelmien laadussa sekä uutisten ja sanomalehtien sisällön laadussa. Tämä taas johtaa yhä huonommin asioista tietoiseen kansaan ja ammattitaidottomaan hallitukseen. Lopulta laiminlyönnit näkyvät kansan huonovointisuutena ja tuottavuuden kasvun hidastumisena tai jopa laskuna.

Peruskoulun taito- ja taideaineiden tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisimman laaja-alaisesti ja kattavasti kosketusta myös sellaisiin aiheisiin ja harrastuksiin, joihin he itse eivät välttämättä muuten kohtaisi.

Matematiikan osaaminen on nyt jo Suomessa sillä tasolla, ettei matematiikan tunneista ole varaa ottaa yhtään pois.

Lisäys:

Nykyisin edellytetään hygieniapassia jopa henkilöiltä, joka ei ammatikseen käsittele elintarvikkeita. Koulujen kemian- ja kotitaloudentunnilla opetetaan ainakin osittain jo tarvittavat tiedot, joten olisi loogista antaa muukin hygieniapassin suorittamiseen vaadittava koulutus ja mahdollisuus suorittaa hygieniapassi maksutta. Oppilaille tulisi antaa samat mahdollisuudet myös työturvallisuuskortin suorittamiseen. Tämä avaisi oppilaille paremmat ja tasavertaisemmat mahdollisuudet kesätöihin.

Rivi 725: 6. Kesäajan poistaminen

Kommentti:

Kannatan ehdottomasti tarpeettoman kesäajan poistamista. Aikavyöhykkeissä saattoi olla jotakin järkeä vielä silloin, kun maailma ei ollut yhtä verkottunut. Esittäisinkin siksi, että koko planeetalla siirryttäisiin käyttämään yhteistä UTC aikaa.

Rivi 776: 1. Taloudellinen vakaus ja kasvu

Kommentti:

En kannata yritystukien poistamista tässä skaalassa. Omavaraisuusasteen alentaminen ei ole kestävää kehitystä. Maataloustukien leikkaaminen tulisi vähentämään verotuloja enemmän, kuin mitä tukiin kuluu. On otettava huomioon, että maataloudella on suuri työllistävä ja vakauttava vaikutus. Valtion on tuettava aloittavia yrityksiä, päästöjen vähennyshankkeita ja sijoitettava suomalaiseen yritystoimintaan. Tukien leikkaaminen rajusti hidastaisi suomalaisen osaamisen kaupallistamista ja sen kautta saatavia verotuloja. Yritystukien myöntämisprosesissa tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että tuki antaa lähitulevaisuudessa vastinetta. Verotusta tulisi jossain määrin yksinkertaistaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti